Bilder från boken Klagshamn Vidder Ljus Känsla

Klagshamn Vidder Ljus Känsla är boken om Klagshamn. Med bild och kortare texter får man följa utvecklingen i Klagshamn från slutet av 1800 talet fram till 2010. Tillsammans med naturfotografen Ulf Westerberg har jag gjort boken som bygger på 15 års fotografering. Klagshamnsudden är unik med ett växt och djurliv som innehåller en hel del rödlistade arter.

Boken utkom i dec. 2010.

Hoppas bilderna här ska fånga ditt intresse.

Boken finns i bokhandel men kan även beställas direkt från mig eller Ulf.

Jag kan även rekommendera ett besök på Ulfs hemsida.

www.ulfwesterberg.com