Studiofotografering och porträtt

Att fotografera människor i olika sammanhang är något jag uppskattar. Att försöka fånga känslan  och personligheten hos den man otograferar är en utmaning. I ärlighetens namn föredrar jag att   göra det utomhus och inte i studio.  Att arrangera en bild kan visst ha     sin tjusning men naturliga bilder      där modellen inte hinner agera utan  är sig själv, tycker jag är att föredra. Visst har det blivet en del studiojobb under åren och här kan ni  se några exempel.

.