RELIGION

 

Religion är något som berör oss alla.

 

Religion lämnar ingen oberörd varken troende eller ateister, alla blir vi påverkade.

 

Hur många krig har inte startats i 

religioners namn genom årtusendena.

 

Hur mycket människor har fått sätta

till sina liv. Vi behöver inte heller gå bakåt i tiden, det räcker att se sig om i värden i dag. Men så kan man ju vända på frågan, hur många människor har religionen räddat, skänkt hopp och styrka. Kan man ge religion skulden för att vi människor i dess namn begår handlingar som är rentutav bestialiska.

 

Är tro privat eller bör tron och 

religion helt styra våra liv och de 

länder vi bor i?

 

Ska vi vara rädda för "andras" religion och tro?

 

När blir man en fanatiker?

 

Frågorna är många och svaren kanske minst lika många.

 

Min tolkning är att religionen ska stå för kärlek, hopp, och gemenskap. 

Religionen borde skapa broar mellan människor i stället för rädsla, hat och förföljelse.

 

Jag skulle kunna skriva sida upp och sida ner, men detta får räcka.